Z ljubeznijo in pogumom
spreminjamo prihodnost!

ADRASTOS = stičišče idej, mladih, moči in upanja za prihodnost

S Slovensko mladinsko nagrado za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj Adrastos podpiramo mlade, da se soočijo z lastno ustvarjalnostjo in hkrati dodajo vrednost družbi ter, da so skozi proces sočasno tudi oni družbeno odgovorni in trajnostno naravnani.

Adrastos tako predstavlja stičišče idej, mladih, moči in upanja za prihodnost.

Verjamemo in zavedamo se, da so mladi prihodnost in da si želijo kreirati svoj jutri. S to nagrado poskušamo opolnomočiti mlade in prepoznati njihove ideje, s katerimi že zgodaj v svojem življenju sooblikujejo družbo.

Družbena odgovornost predstavlja zavedanje vpliva vsakega posameznika/deležnika, ki ga ima na sebe, družbo, naravo in celotno okolico. Mladim sporočamo, da se njihov vpliv sliši in je viden.

Nomi Hrast,
predsednica Ocenjevalne komisije nagrade Adrastos 2023

Z nagrado Adrastos mladim sporočamo, da njihove ideje in prizadevanja za boljši jutri niso spregledane, ampak jih dojemamo kot inovativne rešitve, s katerimi bodo ustvarili družbeno odgovorno in trajnostno zasnovano skupnost.

Verjamemo, da se bodo mladi borili za svojo prihodnost in se odločno spoprijemali z izzivi, ki jih le-ta prinaša.

Monika Rajšp,
predsednica Strokovno-organizacijskega odbora nagrade Adrastos 2023

Star pregovor pravi, da na mladih svet stoji. Upam, da izraz ‘stoji’ ne pomeni, da se je ustavil in se je nehal razvijati, ampak nekaj temu nasprotnega – ‘prihodnost je odvisna od mladih’, a gre za tisti del mladih, ki nočejo, da bi se svet ustavil.

Takšen svet, kot je v nekem delu danes, poln vojn, sovraštva, bolezni, kompleksa pravice do občutka nadmoči in večvrednosti, pa tudi kompleksa manjvrednosti, je odvraten in ni sprejemljiv, – to je bistvo sporočila, ki ga podaja nagrada za družbeno odgovornost mladih ADRASTOS.

Hvala letošnjim kandidatom za to priznanje, da prispevajo k temu sporočilu.

zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, st.,
častni predsednik nagrade Adrastos 2023