O nagradi Adrastos

Adrastos je Slovenska mladinska nagrada za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj, ki jo od leta 2023 mladim podeljuje IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti s podpornimi partnerji projekta. S projektom Adrastos nagrajujemo mlade za njihove ideje in projekte, ki vplivajo na razvoj družbene odgovornosti in prispevajo k ciljem trajnostnega razvoja.

Z nagrado Adrastos in podpornimi aktivnostmi tej nagradi želimo partnerji nagraditi in opolnomočiti mlade predstavnike naše družbe, da razmišljajo in delujejo odgovorno in trajnostno. Mladi so namreč tisti, ki bodo v prihodnje izoblikovali smerokaze delovanja naše družbe, zato je ključna odgovornost vseh drugih, da jim pri tem ustrezno pomagamo.

Poslanstvo

Poslanstvo nagrade Adrastos je z izobraževanjem, osveščanjem in svetovanjem spodbujati mlade k odgovornosti pri njihovem razmišljanju in delovanju v duhu trajnostnega razvoja. Mlade od 15. do 29. leta starosti povezujemo s podjetniki in drugimi organizacijami, jih usposabljamo, nagrajujemo in spodbujamo, da s svojim odnosom do narave, družbe in gospodarstva krepijo zavedanje o pomenu vrednot in naše soodvisnosti ter da tako soustvarjajo boljšo družbo.

Vizija

Vizija nagrade Adrastos je do leta 2030 v Sloveniji in v Evropi postati najbolj prepoznavna mladinska nagrada za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj. Zavzemanje mladih za te teme prepoznavamo kot ključ transformacije naše družbe v trajnostno in odgovorno.

Ime Adrastos

Ime Adrastos smo za nagrado izbrali zato, ker verjamemo, da so mladi tisti, ki ne bodo pobegnili pred težkimi izzivi sodobne družbe, ampak se bodo z njimi pogumno soočili in jih rešili.

V mitoloških zapisih iz Antične Grčije lahko najdemo lik Adrastosa v različnih zgodbah in interpretacijah. Za našo nagrado smo izbrali zgodbo, v kateri Adrastos kot kralj Argosa ni klonil in pobegnil v vojni Sedmerice proti Tebam, ampak je skupnost Argosa odrešil hudih in temačnih časov. Tako se je v zgodovini uveljavil kot lik osebnosti, ki se tudi v najtežjih trenutkih ne umakne z begom.

Omenjeno zgodbo smo začutili kot ustrezno za interpretacijo poslanstva nagrade, ko smo jo za mlade in z mladimi konceptualno vzpostavljali. Zavedamo se namreč, da si mladi želijo in večinoma tudi verjamejo v odgovorno, trajnostno in zeleno prihodnost. Zato želimo njihova razmišljanja in delovanja v tem duhu tudi spodbuditi in primerno nagraditi.

Zakaj mladinska nagrada za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj? (Namen in predmet razpisa)

Po zgledu večine evropskih in mnogih drugih držav smo se v Inštitutu za razvoj družbene odgovornosti – IRDO (v sodelovanju s projektnimi partnerji) že leta 2009 odločili, da v Sloveniji poiščemo in nagradimo dobre prakse s področja družbene odgovornosti, tj. odgovornosti za vplive na ljudi in naravo. Družbena odgovornost je namreč po ISO 26000:2010 (Standardu za družbeno odgovornost) orodje za dosego trajnostnega razvoja. Tako je nastala Slovenska nagrada za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj – HORUS, ki jo v Sloveniji podeljujemo že vse od leta 2009.

Skozi vsakoletno podeljevanje smo organizatorji ugotavljali, da je nujno potrebno za slovensko in evropsko skupnost tudi nagrajevanje mladih posameznikov za odgovorno in trajnostno delovanje. Sprva smo nagradi Horus želeli dodati kategorijo podmladka Horus Junior, a se je na pobudo mladih ideja razvila v samostojno nagrado. Tej so mladi nadeli ime Adrastos – Slovenska mladinska nagrada za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj.

Leta 2019, torej natančno 10 let od podelitve prve nagrade za podjetja (Horus 2009), smo z mladimi začeli razvijati nagrado za mlade (Adrastos), ki bo od leta 2023 dalje mlade nagrajevala za opravljeno delo in vplive, ki jih imajo na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. Ugotovili smo namreč, da si tako pomembna skupina – mladi, na kateri slonijo temelji naše prihodnosti – zasluži lastno in samostojno nagrado. Tako je svojo pot začela nagrada Adrastos, obogatena z ljubeznijo vseh, ki smo se je imeli čast dotakniti s svojimi prispevki.

Skupaj z mladimi smo ugotovili, da so vse prepogosto neenakopraven član družbe, da so prevečkrat prezrti, kdaj tudi ne-spoštovani zaradi svojih idej, zlasti pa zaradi svoje mladosti in t.i. neizkušenosti. Mladim z njihovim aktivnim državljanstvom, participacijo, žal še vedno preveč pogosto ni dovoljeno ‘posegati’ v monopolizirane državne procese javnega delovanja na področju izobraževanja, šolstva, znanosti in mladinskih ter drugih politik. Problemi, s katerimi se mladi v naši skupnosti soočajo, se v odgovorni in trajnostni družbi ne bi smeli pojavljati. Z nagrado Adrastos zato želimo podati pospešek za transformacijo družbe v bolj trajnostno prihodnost.

V okviru snovanja nagrade smo spoznali, da v evropskem prostoru nam podobna mladinska nagrada na navedenih področjih še ne obstaja, kar nas je spodbudilo k temu, da Slovenija postane prva evropska država z mladinsko nagrado za družbeno odgovorno in trajnostno delovanje mladih.

S pomočjo nagrade Adrastos in letnih aktivnosti, ki jih ta vključuje, bomo v vsakem šolskem (razpisnem letu) vzpostavili Adrastosov ekosistem mladih, podpornih organizacij, podjetnikov in odločevalcev, v katerem se mladi ne bodo potrebovali spopadati s prezirom njihovih idej in zavzemanj. Nasprotno – njihove inovativne ideje in že realizirani projekti bodo z našo podporo predstavljeni javnosti in tako krepili ugled mladih, vseh sodelujočih ter aktivno prispevali k ustvarjanju boljše družbe in ohranjanju narave.

Nagradili bomo že izvedene projekte, organizirane s strani mladih in namenjene mladim, ter ideje za izvedbo projektov v prihodnosti. Prav tako pa bomo mladim na voljo s programom spodbujanja in mentoriranja s strani za to usposobljenih strokovnjakov.

Pri oblikovanju meril za izbor in ocenjevanje vlog, ki prispejo na razpis, smo izhajali iz definicije o družbeni odgovornosti in trajnostnem razvoju, iz standarda ISO 26000:2010 , GRI , Agende Združenih narodov 2030: Spremenimo svet, usmeritev EU ter drugih dokumentov. Vabljeni k sodelovanju!

Zakaj je Adrastos pomemben za mlade in družbo?

V okviru snovanja in inoviranja nagrade smo spoznali, da v evropskem prostoru mladinska nagrada na navedenih področjih še ne obstaja, kar nas je spodbudilo k temu, da Slovenija postane prva evropska država z mladinsko nagrado za družbeno odgovorno in trajnostno delovanje mladih.

V nadaljevanju predstavljamo nekaj mnenj prvih snovalcev nagrade.

»Po zgledu večine evropskih in mnogih drugih držav smo se v Inštitutu za razvoj družbene odgovornosti – IRDO (v sodelovanju s projektnimi partnerji) že leta 2009 odločili, da v Sloveniji poiščemo in nagradimo dobre prakse s področja družbene odgovornosti, tj. odgovornosti za vplive na ljudi in naravo. Družbena odgovornost je namreč po ISO 26000:2010 (Standardu za družbeno odgovornost) orodje za dosego trajnostnega razvoja. Tako je leta 2009 nastala Slovenska nagrada za družbeno odgovornost – Horus,  ki smo jo doslej skupaj s partnerji podelili vsako leto. Več: www.horus.si . Skozi vsakoletno podeljevanje smo organizatorji ugotavljali, da je nujno potrebno za slovensko in evropsko skupnost tudi nagrajevanje mladih za odgovorno in trajnostno delovanje. Sprva smo nagradi Horus želeli dodati kategorijo podmladka Horus Junior, a za vzpostavitev in izpeljavo še nismo bili konceptualno dovolj zreli. Po zavrnitvi na enem izmed razpisov v letu 2019 z omenjeno kategorijo se je razvila ideja o vzpostavitvi samostojne nagrade, ki bi mlade nagrajevala s poudarkom za opravljeno delo in vplive, ki jih imajo na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. Tako pomembna skupina kot so mladi, si namreč zasluži samostojno nagrado.«

mag. Anita Hrast, direktorica inštituta IRDO in koordinatorica Slovenske nagrade in certifikata za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj – HORUS

»Tako je svojo pot začela nagrada, obogatena z ljubeznijo vseh, ki smo se je imeli čast dotakniti. Inovativni začetki izgradnje nagrade so bili zahtevni, prvotne načrte izvedbe pa nam je epidemija koronavirusa preusmerila in Adrastos ovila v produkcijsko depresijo. Nato pa je odgovor prišel kar sam. Idejni snovalci smo po analizi stanja ugotovili, da se pri mladinski participaciji dogaja, da so mladi na svojih poteh bili prezrti ali premalo spoštovani

zaradi svoje mladosti in namenov ‘poseganja’ v monopolizirane državne procese javnega delovanja na področju izobraževanja, šolstva, znanosti in mladinskih politik. Tako, kot v procesih mladinskega ustvarjanja ‘trpijo’ mladi, je nekaj časa moral ‘trpeti’ tudi naš Adrastos, da je lahko zajadral. Problemi, s katerimi se mladi v naši skupnosti soočajo, se v odgovorni in trajnostni družbi ne bi smeli pojavljati. Z nagrado Adrastos želimo podati pospešek za družbeno transformacijo v prihodnosti.«

Nomi Hrast in Gašper Nitraljevski, idejna snovalca nagrade Adrastos pri IRDO, v sodelovanju s projektno skupino študentov pri Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru (Dolores Toplak, Mitja Dobnik, Živa Špindler).

S pomočjo nagrade Adrastos in letnih aktivnosti, ki jih ta vključuje, bomo v tekočem razpisnem letu vsakič vzpostavili Adrastosov ekosistem mladih, podpornih organizacij, podjetnikov in odločevalcev, v katerem se mladi ne bodo potrebovali spopadati s prezirom njihovih idej in zavzemanj. Nagradili bomo že izvedene projekte, organizirane s strani mladih in namenjene mladim, ter ideje za izvedbo projektov v prihodnosti. Prav tako pa bomo mladim na voljo s programom spodbujanja in mentoriranja s strani strokovno-organizacijskega odbora nagrade.

To so samo nekateri razlogi, zakaj je Adrastos ne samo zelena, temveč tudi modra rešitev za našo skupno prihodnost, predvsem pa za mlade.